Bruisend sport- & verenigingsleven

Sporten en verenigen is leuk en gezond. Je kunt mensen ontmoeten, en je bent lekker in beweging. Sporten zorgt voor de verbinding. De sportcomplexen in onze gemeente zijn bij voorkeur multifunctioneel en we verbinden onderwijs en sport aan elkaar. Zo leren kinderen sporten bij de sportclubs en worden scholen geholpen in hun aanbod. Sport en cultuur bieden een plek voor ontmoeting en plezier. Bijna iedereen in de gemeente heeft wel iets te maken met een (sport)vereniging of geniet van het cultuuraanbod binnen onze gemeente. De VVD investeert in (sport)verenigingen zodat sportvelden en accommodaties op peil blijven.