Parkeren

Een goede bereikbaarheid betekent ook dat je dichtbij jouw huis kunt parkeren, we houden rekening met groeiend autobezit. Het maakt niet uit of je een elektrische auto hebt of een auto die rijdt op diesel of benzine. Iedereen kan dichtbij huis blijven parkeren en in woonwijken met parkeerproblemen gaan we op zoek naar extra parkeermogelijkheden. Bij nieuwbouwprojecten en nieuwe woonwijken zorgt de VVD dat voor elk huis bij voorkeur twee parkeerplekken beschikbaar zijn, daarmee sluiten we aan op de realiteit.

In de dorpen en woonwijken is betaald parkeren uitgesloten. Lage prijzen voor betaald parkeren bij Middenwaard blijven behouden. De gemeente voorziet in extra laadpalen op aanvraag van bewoners en houdt rekening met de hoeveelheid laadpalen in de straat. Niet-elektrische-auto’s moeten ook een parkeerplek hebben in de buurt. Parkeerplaatsen maken we groen en klimaat robuust. We kiezen voor andere vormen van verharding.