Duurzaamheid

We werken hard om onze CO2-uitstoot omlaag te brengen en klimaatverandering te bestrijden. Samenwerking in de regio, met provincie en betrokken partijen is daarbij belangrijk, want als gemeente kunnen we het niet alleen. Voor onze energievoorziening  moeten we een mix vinden die duurzaam is, maar ook betaalbaar blijft voor inwoners en ondernemers van Dijk en Waard. De VVD is geen voorstander van wind op land en grote zonneweides. We verplichten op dit moment mensen niet om van het gas af te gaan, maar bieden aantrekkelijke alternatieven.