Lage lasten

Wij streven naar een kleine slagvaardige overheid die de taken die zij uitvoert ook goed uitvoert. Dankzij een klein & flexibel gemeentelijk apparaat zorgen wij ervoor dat de lasten voor de inwoners laag blijven.