Dienstverlening

De gemeente moet mee in de steeds digitalere wereld. Zo is het tijd dat je je rijbewijs of paspoort via de website kan verlengen en deze naar wens kan ophalen bij het gemeenteloket of eenvoudig thuisgestuurd krijgt. Naarmate meer digitaal gebeurd is het belangrijk dat alle gegevens van inwoners en ondernemers veilig zijn. De gemeente investeert daarom in dataveiligheid en voldoet altijd aan de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Wij zien graag een kleine en daadkrachtige overheid en geven onze inwoners en ondernemers graag de ruimte. De VVD wilt zo min mogelijk spelregels die onze inwoners beperken alleen als er wet- en regelgeving nodig is om belangen van anderen te beschermen zullen we deze instellen.