Verkeersveiligheid

In Dijk en Waard kun je veilig van A naar B en daar investeert de VVD ook in. We kiezen voor betere fietsverbindingen en voetpaden, met bijzondere aandacht voor de snelheid van elektrische fietsen. We gaan met iedere woonwijk en ieder dorp in gesprek over de gevaarlijkste verkeerssituaties en lossen dat samen met de inwoners op. We besteden extra aandacht voor schoolroutes en veiligheid rondom scholen. Samen met omwonenden, de school, ouders én kinderen kijkt de gemeente hoe de verkeersveiligheid rondom scholen verbeterd kan worden