Woningbouw

Iedereen moet een plek kunnen vinden in Dijk en Waard en daarom moeten we bouwen, bouwen, bouwen. De woningmarkt is uit de bocht gevlogen door te veel vraag en te weinig aanbod. Bouwen is dé oplossing voor de huizencrisis. Onze ambitie is 10.000 extra woningen voor 2030. We zetten in op een divers, betaalbaar en toekomstbestendig. In onze dorpen zetten we in op kleinschalige woningbouw die past bij de omgeving. Starters krijgen weer een kans in Dijk en Waard door 2.500 extra betaalbare koopwoningen tot €225.000. De woningen die we bouwen, zijn voor degene die er ook echt gaat wonen en niet voor beleggers. Daarom zijn wij voorstander van een zelfbewoningsplicht.

Niet iedereen kan of wil een huis kopen. Voor deze mensen zorgen we voor een gezonde huurmarkt. Projectontwikkelaars krijgen de ruimte woningen te bouwen voor particuliere verhuur zodat we doorstroming creëren vanuit sociale huurwoningen. We zijn voorstander van loting en tijdelijke huurcontracten bij sociale huurwoningen. We nemen ook maatregelen om mensen vanuit sociale huur een alternatief te bieden, zoals het kopen van hun sociale huurwoningen zodat er meer geld beschikbaar is voor nieuwbouw en deze sociale woningvoorraad beschikbaar blijft voor de meest urgente groep.