Kies op 15 maart VVD. Doe ook wat nodig is voor een vrij, veilig en welvarend Nederland

Op 15 maart mogen we allemaal weer naar de stembus. Woensdag stemmen we voor de provinciale staten en waterschappen. Wij kiezen voor betaalbare én schone kernenergie, minder immigratie en een sterke economie.

Om de lokale stem te vertegenwoordigen, staan namens VVD Dijk en Waard Robert Vermeulen & Patrick Tijsen op de lijst voor VVD Noord-Holland. De VVD Noord-Holland staat onder andere voor:

  • Versnelling van de woningbouw door meer bouwlocaties toe te staan.
  • Betere bereikbaarheid met auto, fiets & OV door meer investeringen in onderhoud
  • Versterking van de economie door regels te vereenvoudigen en het vestigingsklimaat te verbeteren door ruimte te blijven bieden aan boeren, bedrijven, havens & industrie
  • Verduurzaming met draagvlak, waarbij windmolens op zee horen en niet op land. Zonnepanelen horen op daken en niet op kostbare landbouwgrond.
  • De laagste provinciale belastingen van Nederland

Geen symboolpolitiek, maar maatregelen die werken. Samen zetten we de schouders eronder en pakken we problemen aan. Wij doen wat nodig is.