Verbijstering na breuk in coalitie

Gisteren heeft de VVD meegedeeld gekregen dat de overige coalitiepartners Dijk en Waardse Onafhankelijke partij (DOP), Lokaal Dijk en Waard (LDW) en Senioren Dijk en Waard (SDW) zonder de VVD verder gaan. Tot onze teleurstelling is het niet mogelijk gebleken om in gesprek te blijven over een constructieve samenwerking voor Dijk en Waard. 

Inhoudelijke verschillen 

Bij de start van deze periode waren wij positief over het coalitieakkoord. Als VVD fractie vonden wij dat er veel belangrijke punten zijn opgenomen. Deze hebben wij tot op de dag van vandaag gevolgd. DOP, LDW en SDW spreken over onoverkomelijke problemen en grote inhoudelijke verschillen. Inhoudelijk een debat voeren betekent niet dat de verschillen onoverbrugbaar zijn. De VVD ziet het als haar verantwoordelijkheid richting de kiezers om kritisch te zijn op de inhoud en streng op de gemeentelijke uitgaven. Bovenal geloven wij dat verschillen op de inhoud geen probleem, maar juist een kans tot integere besluitvorming is. Hiermee bereiken wij het beste resultaat voor onze inwoners. De fractie is altijd loyaal gebleven aan de coalitie. Juist over onderwerpen waar we als VVD kritisch waren en inhoudelijk van elkaar verschilden. 

Afslag naar links

Wij kunnen, gezien de snelle totstandkoming van de nieuwe coalitie, niet anders concluderen dat er al langere tijd een wens heeft bestaan om een weg naar links in te slaan. Deze afslag kunnen wij in zijn geheel niet volgen. 

Hoewel wij teleurgesteld zijn in deze breuk, voelen wij ons des te meer gesterkt om constructief kritisch te zijn en blijven op voor ons zo belangrijke onderwerpen. Van armoedebeleid en asielbeleid tot voldoende parkeergelegenheid en lage lokale lasten.