Brief aan de inwoners: coalitieakkoord

Beste inwoners, 

Als kersverse fractievoorzitter van VVD Dijk en Waard mag ik jullie met trots aankondigen dat we een mooi coalitieakkoord hebben gerealiseerd met DOP, Lokaal Dijk en Waard en Senioren Dijk en Waard. 

Het coalitieakkoord “Meedoen in Dijk en Waard” is gisteren gepresenteerd aan de pers, maar wij wilden jullie graag als inwoners ook informeren over het akkoord. We zien de komende 4 jaar met vertrouwen tegemoet en hebben veel uit ons verkiezingsprogramma kunnen inbrengen. Het coalitieakkoord wordt nog verder uitgewerkt in een collegeakkoord en ook daar zullen we er voor zorgen dat er concrete zaken opgenomen worden uit ons verkiezingsprogramma. Enkele voorbeelden die nu in het coalitieakkoord staan: 

  • Er worden in de komende 10 jaar 10.000 woningen gebouwd;  
  • De aanpak van de N242; 
  • Onze handhavers krijgen de uitrusting, training en extra collega’s die ze nodig hebben; 
  • Een realistische koers voor de energietransitie; 
  • De urgentiestatus van statushouders eraf;
  • Duidelijke afspraken over betaalbare zorg; 
  • We gaan de dienstverlening voor onze inwoners en ondernemers flink verbeteren; 
  • Er komt een ondernemersfonds in samenspraak met ondernemers; 
  • en we worden de MKB vriendelijkste gemeente van Nederland. 

Daarnaast blijven we natuurlijk ook aandacht houden voor reeds ingezette projecten en beleid. We blijven daarin een liberaal geluid tonen.  

Met onze deelname aan de coalitie mogen we één wethouder leveren voor het college. De fractie heeft weloverwogen gekozen om Falco Hoekstra als wethouder voor te dragen. Wij zijn ervan overtuigd dat Falco de komende jaren een goede VVD-wethouder zal zijn. Hij gaat aan de slag met onder andere de financiën van de gemeente, dienstverlening & economie.

We zijn als fractie dankbaar dat onze wethouders Monique Stam en Jasper Nieuwenhuizen de afgelopen jaren mooie zaken gerealiseerd hebben in Heerhugowaard en Langedijk. We gaan hun harde werk de komende jaren voortzetten. Jasper zal zich gelukkig de komende periode als raadslid inzetten. 

Wij bedanken ook alle raadsleden die niet terug zijn gekomen in de nieuwe gemeenteraad: Hans de Graaf, Rob Wagenaar, Jan Hofman, Alex Harren en Wesley Boer. Zij hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de VVD en aan Dijk en Waard zoals het nu is.

Dan rest er ons niets anders om jullie allemaal fijne feestdagen te wensen. Geniet van de tijd samen met jullie familie, vrienden en geliefden. Tot in het nieuwe jaar! 

Namens de hele fractie, 

Femke Lammerts, 

Fractievoorzitter VVD Dijk en Waard 

Femke@vvddijkenwaard.nl

06 38 54 26 79