De nieuwe fietsbrug komt eraan!

Op donderdag 19 september 2019 is een betonmixer door de fietsbrug gezakt op de kruising van de Rustenburgerweg en de Oosttangent. Helaas is de brug nog steeds niet gemaakt.

De VVD Dijk en Waard heeft afgelopen februari schriftelijke vragen gesteld aan het college over de nieuwe brug. Zo is er gevraagd wanneer de nieuwe brug zou worden geplaatst, in hoeverre de kosten worden gedekt door de verzekering en welke maatregelen worden genomen om zulke incidenten in de toekomst te voorkomen.

Het college heeft de VVD Dijk en Waard laten weten dat er eind december 2020 een akkoord is bereikt met de verzekeraar over de schadevergoeding. In eerste instantie lag de focus op het plaatsen van een veilige, tijdelijke brug voor het fietsverkeer. Hoewel de situatie volgens de gemeente helder was, heeft het proces met de verzekeraar een behoorlijke doorlooptijd gehad.

Uit onze schriftelijke vragen bleek dat de door de gemeente gemaakte kosten voor het herstel en plaatsen van een nieuwe brug niet volledig worden gedekt door de verzekeraar. De verzekeraar baseert de vergoeding immers op de resterende levensduur en boekwaarde van de oude brug. De fietsbrug heeft een duidelijke functie en normaliter is het fietspad voorzien van paaltjes om autoverkeer te weren. Om onduidelijke redenen waren die op de dag van het ongeval niet aanwezig.

De nieuwe brug moet sterk genoeg zijn om dienstvoertuigen te laten passeren, maar ook deze brug zal niet bestand zijn tegen betonwagens. De gemeente is van mening dat menselijk gedrag een bepalende factor is of een dergelijke situatie kan ontstaan. De brug is uitstekend toegerust op het gebruik waarvoor deze bedoeld is.

De werkzaamheden voor het plaatsen van de nieuwe, definitieve fietsbrug starten medio januari 2022. VVD Dijk en Waard kan niet wachten totdat de noodbrug weg is!