’Vrees voor verdwijnen identiteit bij fusie is niet terecht’, zegt commissaris van de Koning Arthur van Dijk.

De vrees die leeft onder inwoners van Langedijk dat door een fusie de identiteit van een gemeente verdwijnt is niet terecht. Die boodschap had Commissaris van de Koning Arthur van Dijk tijdens zijn ambtsbezoek voor de gemeenteraadsleden van Langedijk. 

,,De kernen behouden hun eigen kenmerken. Uw eigen cultuur blijft gewoon in stand’’, zei Van Dijk tijdens het gesprek dat hij woensdagmiddag had met de gemeenteraad. Hij verwees naar zijn eigen dorp Badhoevedorp dat onderdeel is van Haarlemmermeer, een gemeente met meer dan twintig kernen.

,,Deze kernen hebben ieder hun eigen identiteit, met een eigen dorpsraad, een eigen feestweek en een eigen sinterklaasintocht. In Langedijk zal dat niet anders zijn. Clubs en verenigingen blijven invulling geven aan de eigen identiteit. De kernen Broek op Langedijk, Noord-Scharwoude, Zuid-Scharwoude, Oudkarspel, Sint Pancras en Koedijk blijven gewoon bestaan.’’

Dat de gemeenteraad heeft gekozen voor een fusie met Heerhugowaard getuigt volgens Van Dijk van zelfbewustzijn en bestuurlijk lef. Volgens hem maakt de fusie de verbetering van de kwaliteit van dienstverlening aan de inwoners mogelijk en vermindert het de kwetsbaarheid van de gemeente. Ook voor de zoektocht - samen met de inwoners - naar een nieuwe naam van de gemeente (Dijk en Waard, red) had hij een compliment over.

Tijdens het gesprek met de gemeenteraad ging het onder meer over het kernenbeleid, waarbij participatie door de inwoners centraal staat. Zo is er onlangs een initiatievencampagne gelanceerd, waarbij inwoners allerlei projecten kunnen indienen. Volgens Van Dijk is het vooral belangrijk dat inwoners aan het begin van de participatie duidelijk wordt gemaakt wat ze hiervan kunnen verwachten. ,,Maak goede afspraken aan het begin. Er zijn veel vormen van participatie bedacht, maar vaak leidt het tot polarisatie en teleurstellingen.’’

VVD-fractievoorzitter Hans de Graaf bracht de raadsambities op het gebied van woningbouw onder de aandacht van Van Dijk. Zo wil de gemeente graag bouwen in de Oostrand, maar daar is medewerking voor nodig van de provincie.

Na de middagsessie van de raad werd ’s avonds de raadsvergadering van vorige week voortgezet. Daarbij ging het onder meer om het project Start Dijk en Waard. Er komt een fonds waaruit allerlei evenementen worden gefinancierd om de start van de nieuwe gemeente luister bij te zetten.

De gemeenteraad wil echter niet dat geld van dit project naar de initiatiefnemers van het project De Verbinding gaat. Het college van burgemeester en wethouders gaf deze week in een memo echter aan dat individuen niet bij voorbaat kunnen worden uitgesloten. Uiteindelijk werd er een motie aangenomen die moet bewerkstelligen dat vooral bestaande verenigingen en organisaties in aanmerking komen voor een bijdrage uit het fonds.

Bron: leeuwen, R. van. (2021, 29 april). ’Vrees voor verdwijnen identiteit bij fusie is niet terecht’, zegt commissaris van de Koning Arthur van Dijk. Noordhollands Dagblad.