Bomenkap Stationsweg

De Stationsweg is een van de mooiste en meest iconische straten in Heerhugowaard. De oude kastanjebomen versieren de omgeving en geven het een unieke uitstraling in onze stad. Op de Stationsweg vergeet je eventjes dat je midden in een stad van 58.000 mensen bent. 

Helaas kunnen ook bomen ziek worden. Door ziekte zijn de bomen sterk verzwakt en gevaarlijk geworden voor de buurt. Daarom heeft de gemeente een aantal bomen moeten kappen en zullen er meer volgen. VVD DIjk & Waard begrijpt waarom dit nodig is, maar het blijft pijn doen. Daarom heeft onze fractie vragen gesteld aan het gemeentebestuur. 

Speelt dit namelijk op meer plekken? Welke oplossingen zijn er om dit in de toekomst te voorkomen, welke rol hebben inwoners en wanneer komen er nieuwe bomen? Helaas speelt het op meerdere plekken. Kappen is de enige veilige optie. Snoeien maakt de situatie alleen gevaarlijk, want je ontneemt de boom daarmee bladeren en deze zijn juist belangrijk voor de vitaliteit van een boom. Nu een gedeelte van de bomen helaas weg is, zal de eerstvolgende stap het vervangingsplan zijn. Hierin zal staan welke soort bomen terugkomt en wanneer. Ook zal vanuit dit plan meer inzicht komen op wat voor manier de bewoners van de Stationsweg mee worden genomen in het herstel. Voor de zomer weten we gelukkig meer.

VVD Dijk en Waard blijft zich inzetten voor het behouden van onze mooie Stationsweg. We moeten voorzichtig zijn met de mooie plekjes in onze gemeente.