Anne Marie van der Wijst #7

Ik ben Anne Marie van der Wijst, 52 jaar en ik woon sinds vier jaar in de wijk Oostertocht in Heerhugowaard. Ik heb drie kinderen (18,16 en 14) en twee honden. Dijk en Waard is een hele fijne plek om te wonen: veel groen, rust en ruimte om te ontspannen, maar ook voldoende reuring en faciliteiten die het leven leuk en makkelijk maken.  

Ik vind het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de maatschappij en financieel zelfstandig kan zijn. De overheid moet daarvoor ruimte bieden. Niet de vrijheid van mensen beperken en ervoor zorgen dat iedereen kansen krijgt. Dat betekent goed onderwijs, een veilige leefomgeving en ruimte voor ondernemerschap in de breedste zin van het woord. 

Ik heb een financiële achtergrond en werk als lid van de raad van commissarissen voor verschillende bedrijven. Daar let ik in het bijzonder op de bedrijfsvoering en de financiën. Dijk en Waard is een fusiegemeente en dat betekent dat er veel afgestemd en geregeld moet worden. Ik vind het belangrijk dat de gemeente efficiënt en effectief met middelen omgaat en dienstbaar voor de inwoners is. Daar wil ik me de komende jaren als raadslid graag voor inzetten!